Sprężone powietrze pełni ważną funkcję w różnych cyklach produkcyjnych. W rozmaitych czynnościach technologicznych odgrywa rolę nośnika energii, a także elementu powodującego zasilanie i napęd oraz chłodzenie maszyn. Zwiększenie efektywności wytwarzania i zarządzania wykorzystaniem sprężonego powietrza umożliwia wzrost wydajności produkcji.

Udoskonalenie efektywności pracy sprężarki

Rodzaj sprężarki powietrza powinien być dopasowany do określonych potrzeb produkcyjnych, duże znaczenie ma również właściwe dobranie dodatkowych elementów, dzięki nim urządzenie pracuje lepiej, ale zwiększa się także jakość produkowanego sprężonego powietrza. Przed przystąpieniem do zoptymalizowania wydajności sprężarki trzeba dokonać dokładnej analizy wydolności technicznej urządzenia. Może zaistnieć potrzeba dopasowania orurowania instalacji pneumatycznych albo zainstalowania monitoringu wykrywającego błędy w pracy układu. Dobrze jest także obliczyć wartość ciśnienia dla sprężonego powietrza, określić różnicę między minimalnym powietrzem roboczym a maksymalnym wytwarzanym przez sprężone powietrze.

Metody na zwiększenie efektywności pracy sprężarki powietrza

Sposobem na ograniczenie przepływu sprężonego powietrza i zwiększenia wydajności sprężarki może być zastosowanie regulatora ssania, czyli przepustnicy przy wlocie powietrza. Jest często stosowany sposób na regulowanie sprężarki powietrza z powodu dużego zasięgu, 60-100%, równocześnie zmniejszone zostaje pobieranie energii.

Innym sposobem na zwiększenie wydajności sprężarki jest zmiana prędkości obrotowej silnika, ta metoda uzależniona jest od rodzaju i wielkości sprężarki powietrza, powinny to być urządzenia z wtryskiem oleju. Na dobre funkcjonowanie układu sprężonego powietrza ma również wpływ właściwe rozmieszczenie komponentów układu pneumatycznego. Jedne z nich odpowiadają za wytwarzanie sprężonego powietrza, a inne za jego magazynowanie i dystrybucję. Należy zapewnić odpowiednie warunki pracy wszystkim elementom układu pneumatycznego, chodzi głównie o odpowiednią wysokość temperatury i poziomu wilgotności powietrza zarówno w sprężarce powietrza, jak i atmosfery w zakładzie produkcyjnym. Trzeba uwzględnić właściwą wentylację pomieszczenia lub wykorzystywanie osuszaczy powietrza.

Kontrola ilości i jakości sprężarki powietrza daje najlepsze rezultaty w wyniku inwestycji w systemy regulacyjne poziomu ilości i jakości produkowanego powietrza sprężonego. Kontrola stosowana z poziomu nadrzędnego oraz w różnych porach dnia umożliwia szybkie wykrywanie błędów i awarii w układzie. Ważnym elementem w procesie zwiększania efektywności jest wyłączanie silnika sprężarki powietrza, system elektroniczny powinien wyłączać silnik automatycznie. Po fazie tłoczenia sprężarki i po osiągnięciu przez nią odpowiedniego ciśnienia następuje przejście do stadium biegu jałowego i samoczynne wyłączenie silnika napędowego. Ponowna produkcja sprężonego powietrza odbywa się po spadku ciśnienia do najmniejszego poziomu i automatycznego załączenia silnika.

Optymalizacja wykorzystania sprężarki powietrza polega głównie na doborze odpowiedniego sprzętu do potrzeb przedsiębiorstwa oraz na bieżącym monitorowaniu jakości sprężonego powietrza. W znacznym stopniu przekłada się to na uzyskane zyski z pracy, dlatego są to działania konieczne do prawidłowego funkcjonowania zakładu.

You May Also Like

Kopalnie Fosforytów na Świecie: Klucz do Globalnej Produkcji Nawozów

Fosforyty, naturalne złoża soli fosforanowych, odgrywają kluczową rolę w globalnej produkcji nawozów.…

Modyfikacje do gier

Branża gier komputerowych prężnie się rozwija. Jesteśmy w tych czasach, gdzie cyfrowa…

Historia gramofonu

Zastanawialiście się kiedyś, skąd się wziął – przeżywający swój renesans – gramofon?…

Czym są lemiesze i dlaczego są tak ważne?

Lemiesz jest przede wszystkim elementem eksploatacyjnym stosowanym w maszynach budowlanych. Podatny jest…